Vertrouwenspersonen Scouting Don Bosco Sittard

Waarom een vertrouwenspersoon

Ons streven is om ervoor te zorgen dat Scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen, die lid is van Scouting Don Bosco Sittard zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties zijn er binnen Scouting Don Bosco 3 vertrouwenspersonen aangesteld, te weten:

 

Saskia Vankan

Ton van Keeken

Chris Hodenius

 

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan Scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid bijvoorbeeld niet deel kan nemen aan de wekelijkse bijeenkomsten of een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen bij het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersonen zullen regelmatig, tijdens bijeenkomsten, aanwezig zijn in het gebouw of aansluiten bij activiteiten waar ook ouders bij aanwezig zijn. Dit zodat zij wat meer bekendheid krijgen en iedereen hen weet te vinden als dit nodig mocht zijn.

Mochten er vragen zijn, wil iemand iets bespreekbaar maken, maak dan gebruik van onderstaand email adres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoals gezegd zullen alle vragen en meldingen anoniem behandeld worden.

 

Even voorstellen…

Mijn naam is Chris Hodenius,

En van kleins af aan opgegroeid met Scouting omdat mijn broers hier lid van waren. Sinds de oprichting van de Bevers (1985) ben ik zelf ook actief bij Scouting, in eerste instantie als Teamleider van de Bevers, maar later ook als regio coördinator Bevers en trainer bij Scouting Limburg voor diverse Workshops in verschillende leeftijdsgroepen. Op dit moment ben ik bij Scouting Don Bosco met name actief bij activiteiten waarbij extra helpende handen nodig zijn of binnen een organisatieteam als er wat georganiseerd moet worden.

In het dagelijkse leven werk ik bij een gemeente als Adviseur Sociaal Domein en vooral betrokken bij complexe problematiek. Verder ben ik werkzaam als workshop leidster van een andere grote Jeugdvereniging. Naast het feit dat ik nog altijd energie krijg als ik actief bezig ben met jeugd, vind ik het ook leuk om mijn opgedane kennis in de praktijk over te kunnen dragen aan andere (beginnende) leiding. 

Waarom ik nu ook actief ben in de functie van vertrouwenspersoon?

Scouting Don Bosco was actief op zoek naar een vertrouwenspersoon. En omdat ik het belangrijk vind dat elke verenging een of meerdere contactpersonen heeft waar iemand op af kan stappen als er een onveilige situatie is ontstaan of om welke reden dan ook, met iemand in vertrouwen wil praten, heb ik mij daarvoor aangemeld. Samen met Ton van Keeken en Saskia Vankan ben ik uiteindelijk voor deze functie verkozen.

Ik hoop dat het in de toekomst niet nodig mocht zijn, maar anders weten jullie ons te vinden!

Want samen willen wij ervoor zorgen dat iedereen binnen Scouting een leuke, leerzame en vooral plezierige vrije tijdbesteding mag hebben!

 Chris Hodenius

 

Mijn naam is Ton van Keeken,

In mijn jeugdjaren ben ik actief lid geweest van scouting in Nijmegen. Al vrij jong werd ik akela (zoals dat in het verleden heette) van de welpen Uniek want een mannelijke akela kwam in die tijd niet veel voor. En al heel snel werd ik spelleider voor de speltak welpen in het district Nijmegen en omgeving. Uiteindelijk brak ook bij mij de jaren aan van studeren en werken in de zorg waardoor ik de scouting rond mijn 20e levensjaar heb verlaten In de zorg ben ik o.a. aandacht functionaris grensoverschrijdend gedrag geweest en een lange tijd lid van het expertiseteam grensoverschrijdend gedrag. Hier heb ik samen met collega’s diverse casuïstiek mogen behandelen Ook heb ik de trainersopleiding van Movisie gevolgd m.b.t. Herkennen van grensoverschrijdend gedrag, sociale ontwikkelingsniveaus en wat te doen bij constatering van grensoverschrijdend gedrag. En na deze training zelf  de trainingen mogen verzorgen. Daarnaast heb ik zelf workshops opgezet en uitgevoerd met o.a. het thema van bejegening. Nu met pensioen maar niet stilzittend. Toen ik hoorde van de taak vertrouwenspersoon bij scouting Don Bosco hoefde ik niet lang na te denken om me daarvoor op te geven. Op deze manier kan ik mijn ervaringen en expertise voortzetten en mede zorg dragen voor een veilige en vertrouwde spelomgeving binnen de scouting.

Samen met Saskia en Chris mogen we deze taak binnen scouting Don Bosco gaan uitvoeren. Mocht je in aanraking zijn gekomen of heb je iets gezien of gehoord m.b.t. grensoverschrijdend gedrag of twijfel je hierover of heb je informatie nodig m.b.t. dit onderwerp dan kun je me altijd benaderen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of als ik in de buurt ben van het scoutinggebouw. Dit kan door zowel jeugdleden, ouders, stafleden of contactpersonen. De gesprekken worden altijd in vertrouwen gevoerd en waar nodig anoniem gehouden.

 

 

 

Mijn naam is Saskia Vankan,

Samen met mijn man, Roy, heb ik 3 jonge zoons, daarom ben ik niet structureel elke week aanwezig op scouting maar heb dit uiteraard wel altijd met heel veel plezier gedaan. Omdat ik graag toch betrokken wil blijven binnen deze leuke vereniging, ben ik praktijkbegeleider en vertrouwenspersoon. Regelmatig wandel ik even binnen op het gebouw en anders ben ik per mail goed te bereiken. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen op een veilige en respectvolle manier betrokken is bij ons vereniging en als dit niet het geval is, hier in een veilige omgeving over gepraat kan worsen. Scouting Don Bosco is ten slotte een plek waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn.